2% este procentul maxim pe care o persoană plătitoare de impozit în România poate redirecţiona din impozitul anual spre sponsorizarea unei organizaţii non-profit, potrivit dispoziţiilor articolului 57 aliniatul 4 din legea numărul 571/2003. Cluburile sportive se incadrează în acea categorie (sînt doar o formă de asociaţii non-profit). Cererea se poate depune pentru o singură entitate nonprofit.

Am adăugat articolele cu fişierele pdf deja completate cu datele clublui pentru fiecar an în parte, chiar şi cele mai vechi (şi inutile - acum că am refăcut imaginea acestei pagini de internet ele sînt demult expirate), le puteţi descărca, completa cu datele dumneavoastră şi înregistra la finanţe.

Cererea 230 se completează de mînă în două exemplare, dintre care unul rămîne la contribuabil. Declaraţia se salvează, se completează, apoi depune direct la registratura organului fiscal din orașul în care domiciliezi sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.

Fişerul deja completat cu datele clubului pentru donarea de două procente din impozit pentru:

Textul de mai jos a fost preluat de pe site-ul ANAF şi explică la ce foloseşte cererea 230 şi care persoane se încadrează la redirectarea impozitului.

Cerere privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) Formular  Se  depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, în urmatoarele situatii:

  • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora;
  • opteaza pentru virarea unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care îsi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult;
  • contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de mâna, în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil.

 

User Rating: / 1
PoorBest  
Donează două procente din impozit - Clubul Sportiv Ronin-Do Oradea, kendo România - Despre club: 5.0 out of 5 based on 1 reviews.

Contact & antrenamente

Numărul de telefon de contact este 0743-539203, va răspunde Dan-Marius Sabău cu informații suplimentare.

Antrenamente de kendo se țin la școala Lorantffy Zsuzsanna, strada Andrei Șaguna numărul 1, Oradea, în fiecare marți și joi între orele 19 - 21.